Korban Iklan

Perkembangan media belakangan ini sangat membantu produsen dalam memperkenalkan produknya melalui sebentuk iklan. Jika semula iklan hanya dapat didengar melalui radio atau dibaca di media cetak, kini media televisi jauh lebih atraktif dalam menyajikan iklan. Visualisasi yang menarik, ditambah padu padan audio serta jargon-jargon yang mudah diingat, membuat iklan televisi lebih melekat di hati masyarakat.

Aku sama sekali tidak memahami masalah iklan mengiklan, namun aku selalu terkagum-kagum dengan beberapa iklan televisi yang ‘gokil abis’. Kadang aku berpikir, ‘subhanallah… orang-orang periklanan ini, ada-ada aja idenya dalam mempromosikan produk’.  Continue reading